Dodávka HW

Spoločnosť GM-Link zabezpečí návrh, dodávku a podporu existujúceho a nového hardvérového vybavenia Vašej spoločnosti s cieľom efektívneho využitia hardvérových investícií.

Dodávka a integrácia hardvéru

  • Kompletný HW návrh podľa potrieb zákazníka
  • Dodávka nového HW
  • Podpora nového/existujúceho HW
  • Zabezpečíme HW od bežných PC vrátané periférií, pracovných staníc, až po servery
  • Ponúkame vybudovanie dátového centra a HW pre kompletnú aktívnu sieťovú infraštruktúru