IT služby

Spoločnosť GM-Link pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií. Pri návrhu riešenia zvažujeme viacero pohľadov, ako je procesný, architektonický, technický a v neposlednej miere aj legislatívny pohľad s cieľom priniesť efektívne IT riešenie.

Konzultačná činnosť

 • Biznis analýza IT a informačného systému
 • Analýza súčasného stavu IT riešenia a návrh zlepšenia
 • Tvorba detailnej funkčnej analýzy
 • Plánovanie IT projektov (štúdia uskutočniteľnosti, návrh rozpočtu, RFP, …)
 • Implementácie IT projektov
 • Podpora v oblasti IBM iSeries (AS/400)

Návrh a realizácia informačných systémov

 • Informačné systémy pre platformu IBM iSeries (AS/400) RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
 • Vývoj nových aplikácií
 • Optimalizácia SQL aplikácií
 • Prispôsobenie existujúcich aplikácií požiadavkám zákazníka

Školenia a kurzy

 • Ponúkame odborné školenia a kurzy pre systémových administrátorov, programátorov a operátorov pre platformu IBM iSeries (AS/400), ako sú RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
 • Zabezpečíme kurz na mieru so zohľadnením špecifických požiadaviek zákazníka

Objednajte sa