Návrh informačných systémov verejnej správy

Spoločnosť GM-Link je spoľahlivý partner v oblasti návrhu informačných systémov verejnej správy. GM-Link prináša organizáciám progresívne riešenia v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy a cieľmi a potrebami organizácií. Viac>

Poskytujeme profesionálne poradenstvo pri získavaní prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Viac>